Interieur Domhoff kleermakers Amsterdam 1920
Kleermakerij Domhoff, architect: A.P. Smits, circa 1920.

Domhoff in het Amsterdams Historisch Museum

Expositie “Modepaleizen 1880-1960”

Het Amsterdams Historisch Museum heeft een groot aantal historische interieurfragmenten in de collectie. Afkomstig uit Amsterdamse panden leiden de meeste gedemonteerde lambriseringen, opgerolde wandbespanningen en marmeren schoorsteenmantels een slaperig bestaan in de depots. Gelukkig was er onlangs aanleiding om een prachtig interieur tevoorschijn te halen ter gelegenheid van een expositie over Amsterdamse modehuizen tussen 1880 en 1960. Het interieur van de firma Domhoff, een vooraanstaande kleermakerij in Amsterdam, paste voortreffelijk in het tentoonstellingsconcept.

Videofragmenten met een korte historie van Domhoff, interview met Jan Domhoff senior en junior en verslag van het inrichten van de expositie. Met dank aan het Amsterdams Historisch Museum.

Vóór het confectietijdperk was de kleermakerij een bloeiende bedrijfstak: aan de Herengracht en in de Leidsestraat waren wel twintig kleermakerijen gevestigd, die van de gebroeders Domhoff was een van de grootste. Sinds 1896 zaten zij aan de Herengracht. Vlak na de Eerste Wereldoorlog kocht Johan Hendrik Domhoff het pand Herengracht 414 erbij en gaf architect A.P. Smits opdracht dit pand te verbouwen. Deze had eerder al voor Domhoff in Aerdenhout een woonhuis ontworpen. Smits legde zich aanvankelijk toe op het ontwerpen van meubels, later volgde hij een opleiding tot architect en richtte samen met Hendrik Fels een bureau op. De jonge Smits ontwikkelde zich in de omgeving van De Bazel, De Klerk en Berlage. Zijn werk draagt het stempel van de Amsterdamse School maar een sterk eigen idioom: een sobere, ingehouden stijl, consistente maatvoering en subtiele detaillering. Voor Domhoff is hij er buitengewoon goed in geslaagd om de lange smalle hoofdverdieping van het laat 17de-eeuwse pand aan de Herengracht om te vormen tot een eigentijds en stijlvol winkelinterieur. Na opheffing van de kleermakerij omstreeks 1960 is het interieur en een aantal kostuums en stalenboeken aan het Haags Gemeentemuseum geschonken. In 1996 ontving het AHM dit interieur in langdurig bruikleen.

Tijdens de voorbereiding van de expositie "Modepaleizen 1880-1960" hebben museummedewerkers het pand aan de Herengracht bezocht. Verbazingwekkend was dat een deel van de vroeg 20ste-eeuwse betimmering nog aanwezig was en er hingen mooie foto's van het interieur van Smits. Met hulp van deze informatie werd het makkelijker om het interieur weer "tot leven te wekken" in de expositie. Ook firma Domhoff is de afgelopen jaren nieuw leven ingeblazen door de klein- en achterkleinzoon van de oprichter. Als 'travelling tailors' komen zij bij de klant thuis om een kostuum aan te meten.

Artikel door Gusta Reichwein, hoofd collectie Amsterdams Historisch Museum, in de nieuwsbrief van Stichting Het Nederlandse Interieur, juni 2007, www.shni.nl.

Logo Gebroeders Domhoff Amsterdam

Meer informatie?
Afpraak maken?
Klik hier

Domhoff travelling tailors - We'll suit you nicely
Tel. +31 (0)23-536 05 81
Email