Meer dan een eeuw traditioneel vakmanschap.
Bijna anderhalve eeuw traditie en vakmanschap.

Vijf generaties ervaring als maatkleermakers

De geschiedenis van Domhoff gaat terug tot rond 1860. Leonardus Theodorus Domhoff (1836) vestigde zich rond deze tijd als kleermaker, in de destijds grote handelsstad Dordrecht. Hij kreeg drie zoons: Petrus Bernardus (1865), Gijsbertus Leonardus (1870) en Johannes Hendrikus (1873), die het bedrijf onder de gezamelijke naam Gebr. Domhoff voortzetten. Ze waren elk in een andere stad gevestigd om onderlinge concurrentie zo veel mogelijk te voorkomen respectievelijk in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Stoffen uitzoeken in de kleermakerij van Domhoff te Amsterdam

Gebrs. Domhoff groeide uit tot een van de grootste kleermakerijen van Nederland. Iedereen droeg in die tijd een maatpak vanwege het niet of nauwelijks bestaan van de confectie-industrie. De drie bedrijven wisten zich te manifesteren in het topsegment van de markt. Door de ontwikkeling in de confectie-industrie en de Tweede Wereldoorlog braken er moeilijke tijden aan voor de gehele maatkledingsector en zouden talloze maatkleermakers verdwijnen.

De Gooi- en Eemlander van 19 november 1969 schrijft over de kleermakerij in Nederland

Na de oorlog zijn Rotterdam en Den Haag (toen geleid door respectievelijk Aart Domhoff en Bert Domhoff) nog korte tijd samen gegaan. Bij gebrek aan verdere opvolging heeft ook Den Haag begin jaren 70 de deuren moeten sluiten. Door de verdere loonontwikkeling in de jaren daarna werd het maatpak vervolgens nog duurder en de markt steeds kleiner.

De kleermakerij van Domhoff rond 1910

In Amsterdam is de opvolging door de generaties toch mogelijk gebleken. Rond 1970 is door Jan Domhoff sr in samenwerking met anderen uit het vak, hard gewerkt aan een alternatief voor het steeds duurder wordende volledig met de hand vervaardigde maatpak. De kwaliteit moest gegarandeerd blijven maar de loonkosten moesten worden teruggedrongen. Ontwikkeld is een maatpak dat met gebruikmaking van de vooruitgang in de kledingindustrie volledig naar maat wordt gesneden, maar meer machinaal wordt vervaardigd. Hiermee werd het mogelijk om een volledig naar maat gemaakt pak voor een aanvaardbare prijs aan te bieden met alle voordelen van dien.

Jan Domhoff sr. en Jan Domhoff jr. zijn de Travelling Tailors

Kort daarna vestigde Jan Domhoff sr zich in 1972 als zelfstandige maatkleermaker in Haarlem onder de naam Travelling Tailors B.V. Reizend door heel Nederland bezocht hij zijn klantenkring, aan huis of op kantoor. Dit bleek een uitkomst voor de man met een drukke agenda die behoefte heeft aan een mooi maatpak. In 1991 kwam zijn zoon Jan Domhoff jr. in het bedrijf. Samen met Ingeborg Domhoff-van Walree vormt hij de huidige vijfde generatie maatkleermakers!

Meer informatie?
Afpraak maken?
Klik hier

Domhoff travelling tailors - We'll suit you nicely
Tel. +31 (0)23-536 05 81
Email